Menu

HerstoriA

Moja historia, czyli to co lubię i interesuje mnie w historii. Blog Anny Nowakowskiej-Wierzchoś. Archiwistki.

Autorka

kontakt: konopniczanka@gmail.com

Anna Nowakowska-Wierzchoś, dr nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy "Konopniczanki. Związek Kobiet Polskich we Francji imienia Marii Konopnickiej w latach 1944-1950" obronionej w IH PAN. Archiwistka.

W latach 2007-2011 uczestniczyłam w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest opracowanie i zewidencjonowanie Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.

Stypendystka Polonia Aid Foundation Trust z Londynu oraz Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich przy Bibliotece Polskiej w Paryżu. 

Moje publikacje:

Referendum w 1946 i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w propagandzie polskich „organizacji demokratycznych” we Francji na przykładzie Związku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarskiego, M. Siedziako, Szczecin 2014.

„Związałyśmy się z siłami demokratycznymi w Polsce”: program polityczny i wizja roli kobiet w „nowej Polsce” Związku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji 1944-1950, [w:] Kobiety „na zakręcie” 1933-1989, red. E. Chabrom, A. Klarman, Wrocław 2014.

Kobiety w Polsce Ludowej [w:] Całej pensji i połowy władzy, red. J. Piotrowska, A. Sosińska, Warszawa 2013

"Praca polityczna" Polskiej Partii Robotniczej - oddział we Francji w środowisku polskich emigrantek w 1946 r., "Teki Archiwalne" 2011, t.11, s. 301-319. (edycja tekstów źródłowych)

Związek Kobiet Polskich imienia Marii Konopnickiej we Francji [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Łosowskiego, Lublin 2011, ss. 509-529.

Przysposobienie Wojskowe Kobiet w planach Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w trakcie przygotowań wojennych latem 1939 r., "Teki Archiwalne", Seria nowa t. 10 (32), Warszawa 2009, ss. 219-243. (edycja tekstów źródłowych)

Życie codzienne polskich emigrantek w okupowanej Francji 1940-1944, [w:] Od Westerplatte do Norymbergi. II woja światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji, red. Piotr Chruścielski, Marcin Owsiński, wyd. Muzeum Stutthof, Sztutowo 2010

Wanda Gertz, Opowieść o dziewczynie żołnierzu, wyd. Avalon, Kraków 2009

Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość. W trosce o zachowanie w pamięci bohaterek, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), pod red. Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca, wyd. Neriton, Warszawa 2009

Publikowałam również w Zadrze i Biuletynie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Niektóre moje teksty w sieci:

Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet i Związek Kobiet Polskich im. M. Konopnickiej we Francji - dokumenty programowe.

Muzeum Historii Kobiet

Histmag

Dlaczego kobiety muszą pisać swoją historię

PRL i Kobiety

Archiwum Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Wiktoria Dzierżkowa

Kazik czy Kazia. Symboliczna zmiana płci w walce o niepodległość Polski

© HerstoriA
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci